Oulun avoimen yliopiston Tähtitieteen historia 5 op. -opinnot

19.11.2020 00:00

Pohjantähti-keskus järjestää avointa yliopisto-opetusta. Heti koronatilanteen salliessa, järjestämme Oulun avoimen yliopiston
Tähtitieteen historia 5 op. -opinnot yhteistyössä Pohjantähti-opiston kanssa. Luennoitsijana toimii Oulun yliopiston tähtitieteen dosentti
Pertti Rautiainen.

Tiedustelut opinnoista

Lisätietoa opinnoista: Tähtitiede on vanhin eksakteista luonnontieteistä, toisaalta alan nykyinen tutkimus käyttää avaruusteleskooppeja ja tietokonesimulaatioita. Tähtitaivaasta on tehty säännöllisiä havaintoja jo esihistoriallisella ajalla. Planeettojen liikkeiden ja muiden taivaalla havaittavien ilmiöiden selittäminen on ollut myös keskeisessä osassa fysiikan perusteorioiden kehitystä ja avaruuden mittasuhteiden selviäminen on muokannut syvällisesti maailmankuvaamme. Tähtitieteen historian vaiheet ovat olleet mukana tieteen historiaa ja filosofiaa käsittelevissä keskusteluissa. Taide ja populaarikulttuuri ovat myös saaneet innoitusta tähtitieteellisistä
ilmiöistä.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys tähtitieteen historiasta ja ylipäätänsä fysikaalisen maailmankuvan kehityksestä.
Kurssimateriaalina on opettajan oma materiaali. Esitietovaatimuksia ei ole. Tenttipäivät ilmoitetaan kurssin aikana.

Opintojen lähiopetus tapahtuu Keminmaalla Kylpylähotelli Pohjanrannassa, Pohjantie 23, 94400 Keminmaa.
5 op. opintoihin kuuluu luennot 20h, tehtävät ja arviointi (tentit/essee) asteikolla 0-5.
Kurssin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.